Signalmont Hradec Králové
Menu

Vstupní data a základní informace pro výrobu desek plošných spojů (DPS)

Podkladem pro zhotovení DPS je objednávka s technickou specifikací, která musí obsahovat následující údaje:

 • název DPS
 • počet kusů
 • čistý rozměr vyrobeného DPS
 • konstrukční třídu DPS průměr vrtaných otvorů, šířku spojů a izolačních mezerch bodů
 • typ DPS:
  • jednostranný vrtaný
  • oboustranný vrtaný neprokovený
  • oboustranný prokovený
 • druh použitého materiálu - FR4, jiné druhy dohodou
 • tloušťka laminátu
 • tloušťka měděné fólie
 • specifikace výsledné povrchové úpravy plošného spoje
 • data ve formátech: GERBER 274-X, GERBER-D a D-kódy, Post Script, JPG
 • popsat zvláštní požadavky pro DPS
 • kontakt na firmu zákazníka, jméno a spojení na odpovědného pracovníka, e-mail
 • podklady budou uloženy u výrobce pro opakovanou výrobu nebo se na vyžádání vrací po výrobě zákazníkovi - termín dodání zakázky a předání DPS
 • způsob předání vyrobených DPS a podkladů

Pro specifikaci těchto požadavků bude zaveden vstupní zakázkový list.

Podklady pro potisk

 • data pro potisk neupravujeme, úpravy lze provést pouze po domluvě
 • je třeba dodržet tyto zásady          
 • minimální šířka čáry 0,15 mm           
 • potisk nesmí zasahovat do pájecích plošek, do otvorů a nesmí přesahovat obrys desky

Data návrhových systémů

 • data musí obsahovat pouze jeden kus DPS a nesmí být zpanelizovaná
 • panel pro výrobu si navrhneme sami včetně technologických okrajů a otvorů
 • každá vrstva musí být v samostatném souboru
 • žádná data nesmí být zrcadlena
 • vrstvy musí být sesazeny tak, aby se překrývaly, včetně vrtání
 • data ve formátech: GERBER 274-X, GERBER 274-D a D-kódy
 • data ve formátu GERBER 274-D a soubor clonek D-kódů musí být vygenerované pro každou vrstvu jednotlivě
 • jednotky použitých clonek musí být pouze v jednom měrovém systému - v metrickém nebo palcovém
 • názvy vygenerovaných souborů používejte shodné s názvem desky
 • nulové souřadnice musí být umístěny v levém spodním rohu obrysu DPS
 • všechny vygenerované obrazce musí být v kladném kvadrantu
 • každá pájecí ploška, kde se bude vrtat otvor, musí být vyplněná
 • rozměr desky musí být tvořen pouze dvojitými rohovými značkami, nejlépe ve tvaru L o síle 0,25 mm, mezeře 0.25 mm, délky cca 10 mm a to ve vrstvě "dolní spoje", které označují rozměr DPS pro střih
 • vodiče a pájecí plošky musí být alespoň 1,5 mm od okraje desky
 • v obou vrstvách nepájivých masek musí být celý obrys DPS odmaskován čarou tloušťky 2 až 3 mm z důvodu, aby se nepoškodila nepájivá maska při střihu na nůžkách
 • v dolní a horní vrstvě plošného spoje musí být nezáměnný alfanumerický znak nebo nápis pro identifikaci příslušné strany DPS
 • min. šířka vodiče, izolační mezery minimálně 0,2 mm
 • filmové předlohy budou vyúčtovány, po dohodě je budeme archivovat

Vrtací data pro souřadnicovou vrtačku

 • u DPS s prokovenými otvory se zadávají velikosti ýsledných otvorů
 • vrtací data formátu EXCELON, v metrických nebo palcových jednotkách
 • názvy souborů vrtacích dat používejte shodné s názvem desky
 • nulové souřadnice musí být umístěny v levém spodním rohu obrysu DPS
 • všechny vygenerované otvory musí být v kladném kvadrantu
 • pokud Váš návrhový systém neumožňuje vygenerování průměrů vrtáků v milimetrech, ale v palcích, potom je nutné po vygenerování převést průměry vrtáků na milimetry a doplnit je do info souboru!!!

Dodané filmové předlohy

 • výrobu zajišťujeme pouze po dohodě

 

 

Signal Mont, s. r. o.
Kydlinovská 1300
Hradec Králové 2, 500 02