Signalmont Hradec Králové

Výrobky staré SaZ techniky

Při vážném zájmu můžeme na požádání zaslat katalog výrobků.   

Výkres Název
00040 Očko pájecí pro drátovod
00044 9 001 Izolační spojka do drátových táhel
00064-65 Napínací šroub 260 - 500 mm
01231 Náhradní světlo
04020 Ochranná skříňka pro výměnové zámky
04115 Stavědlový zámek bez patky
04151 Zástrčkový zámek
04601-8 Štítky a kroužek na klíče
05001 Hřebeny kuličkových ložišek
05131 Přenášecí zařízení
05133-5 Díly stavědlového přístroje
- Krycí plech záložního pole
- Ucpávka záložního pole
- Upevňovací úhelník hradlové skříně
05136-7 Závěrníky
05138 Příčníky
05139 Výztužné úhelníky
05140 Stykové hřebeny
05141 Vodící kuličkové ložisko
05142 Spojovací příčky
05143 Dolní hřebeny
05144 Horní hřebeny
05145-50,32 Hřídelky stavědlového přístroje
05152-3 Pérování hradlových hřídelek
05154 Pérování pravítka
05155 Vratná západka s pružinou
05156 Opěrná záchytka "e"
05157-9 Ložisko stavědlového přístroje
05160 Přední ložisko hradlových hřídelek
05162 Opěrné ložisko dlouhých hřídelek
05164-6 Díly stavědlového přístroje
- Spojka pravítek
- Ochranné pouzdro
- Spojka hradlové skříně
05168 Upevňovací souprava zástrčkového zámku
05177 Ucpávka záložního pole
05181 Konzola pro odstavení hradlové skříně
05190-2 Stavědlový přístroj (adresní výrobek jako výrobní stavebnice)
05193-5 Závěrný přístroj (adresní výrobek jako výrobní stavebnice)
05420-3 Stavěcí kozlíky
09020 Zkušební želízko oboustranné
09030 Elektrické osvětlení 1 ramenného mechanického návěstidla
09031 Elektrické osvětlení 2 ramenného mechanického návěstidla
09032 Elektrické osvětlení 2 znaké mechanické předvěsti
09035 Napájecí souprava osvětlení mechanických návěstidel
Výkres Název
10006 Řetězový uzávěr výřezu kolejového reliéfu
10007 Závěrné a zapínací zařízení
10008 Návěstní závěr
10010-2 Řídící přístroj (adresní výrobek jako výrobní stavebnice)
10013 Vedení cestových pravítek
10014 Vedení cestových pravítek s pérováním
10015-17 Vedení kolejových pravítek
10018-20 Valivé uložení kolejových pravítek
10022-24 Vedení závislostních plechů
10025 Vidlice k posouvání pravítek
10027 Závislostní hřídelka
10028 Závěrná hřídelka
10201 Konzolové ložisko izolované
10205 Hradlové tlačítko
10210 Hradlový přístroj (adresní výrobek jako výrobní stavebnice)
10228 Prodlužovací osa induktoru
10232-4 Díly hradlových skříní
- Těsnící uzávěr izolovaný
- Výplň záložního pole
- Ložisko prodlužovací osy
10239-40 Hradlové okénko, okénko náhradní západky
10241-2 Nosná deska induktoru
10410 Kolejový číselník (adresní výrobek jako výrobní stavebnice)
10411 Oznamovatel čísel kolejí
10501 Závěrná spona pro hradlovou skříň
11001 Hradlový induktor
11001 Ds12 Klika induktoru úplná
11006-7 Izolované kliky induktoru
11051 Hradlový budík
11054 Světelný opakovač
11056 Hradlové relé
11201 Vložka kolejového číselníku
11510 Reléový vybavovač
12530-7 Závěrné tyče
13002 Řadiče hradlové vložky střídavé
13003+23 Řadiče hradlové vložky nadstavné
13022 Řadiče hradlové vložky stejnosměrné
ND 13002+14002 Náhradní díly řadičů hradlových vložek
13034-6 Tlačítko se čtyřmi doteky
13038 Nouzové vybavovací tlačítko hradlové zarážky s počítadlem
13046-8 Tlačítko s pěti doteky
13661-3 Osový dotek krátký
13664-6 Osový dotek dlouhý
13705 Tlačítko PN s kontrolní žárovkou a počítadlem
13801 Dotekový klíč
Výkres Název
10006 Řetězový uzávěr výřezu kolejového reliéfu
14040-44 Svorky
15010-11 Pomocné vybavovací zařízení
15013-14 Nástavce
15015-16 Závislostní články
15017-18 Měrky pro zkoušení hradlových vložek
16003 Skříň kolíčkového zapojovače s kolejištěm
22021 Tlačítko přivolávací návěsti
29001 Souprava elektrického osvětlení pro jednoduchou výhybku
29002 Souprava elektrického osvětlení pro křižovatkovou výhybku
29003 Souprava elektrického osvětlení návěstního tělesa výkolejky
47392 Indikátor polohy lana
61700 Upevňovací sběrnice PTMP 2/1
62013 Kříž neplatnosti návěstidla
62117-19 Podstavná skříň sestavná pod řídící přístroj Rank
62125-27 Podstavná skříň sestavná pod závěrný přístroj
63001-6,12,13 Štítky z plastimatu
63007-11 Štítky plechové
70910-11 Reléové jednotky
71022-46 Náhradní díly klasických relé
ND 71075-72001 Náhradní díly relé AŽD
72001-65(59901-7) Relé AŽD
72323 Skříňka přejezdového zařízení
72835 Elektronický kodér EK 1
73263 Regulátor dobíječů RD 1
73302 Bezkontaktní zdroj BZY 2 - 75
82060-2 Selektorové desky
99460 Šrouby do základů a svorníkové
99461 Plombovací šrouby

Obsah katalogu odpovídá původnímu výrobnímu programu železničních sdělovacích a zabezpečovacích dílen Hradec Králové, k jejichž odkazu se Signal Mont, s.r.o. hlásí a jejichž tradici ve výrobě výrobků pro sdělovací a zabezpečovací techniku dále rozvíjí. Z původního katalogu jsou vypuštěny pouze výrobky, které byly ve výrobním programu zrušeny díky inovaci nebo v důsledku přirozeného technického vývoje.

K tomuto vydání byly použity materiály původního katalogu vydaného pro služební účely odvětví sdělovací a zabezpečovací techniky FMD v červnu 1988.