Signalmont Hradec Králové

O firmě Signal Mont, s.r.o.

Firma Signal Mont, s. r. o. Hradec Králové vznikla v roce 1998 výsledkem privatizace majetku Českých drah. Je pokračovatelem více jak pětasedmdesátileté tradice Sdělovacích a zabezpečovacích dílen Hradec Králové. Naším hlavním cílem je nadále poskytovat kvalitní služby, výrobu a servis široké oblasti zabezpečovací a sdělovací techniky v síti ČD. Jsme komplexním dodavatelem v investiční výstavbě ČD. 

Provozní spolehlivost a servis elektronických výrobků firmy SignalMont, s.r.o.
Nejdříve trochu z historie

Začátky výroby elektronických prvků pro použití v železniční zabezpečovací technice sahají do roku 1978. Od té doby bylo vyrobeno:

308 ks měničů BZY
1600 ks měničů BZB
370 ks měničů BZS
1492 ks měničů MNR - sdělovací
2230 ks kmitačů a kodérů EK, EKM
184 ks regulátorů dobíječů
706 ks dohledacích relé baterie DRB
274 ks časových jednotek ČJ
1592 ks hlídačů napětí baterie HNB
85 ks dohledacích relé třífázových DRT
601 ks měničů řady EZ 1
81 ks měničů BZS 1 - R 96
11 ks zdrojů přestavníkových BZP2
7 ks měničů 400/3 x 380V EZ3

Nástup výroby elektronických měničů frekvence nastal po zákazu nového budování 50 Hz kolejových obvodů. Z tohoto důvodu došlo ke spolupráci s VÚŽ Praha a podařilo se do seriové výroby tehdejších SZ dílen zavést celou řadu elektronických měničů pro napájení kolejových obvodů KO.

Současně s narůstajícím množstvím elektronických výrobků začaly růst nároky na servisní a poradenskou činnost. Praxe nám jasně ukázala nutnost výrobního servisu s pružnou aplikací jeho poznatků zpět do opatření ve výrobě a přípravě výroby. Základním požadavkem, kladeným na elektronické prvky v železniční zabezpečovací technice, je "bezpečnost" ve smyslu zabezpečovací techniky. Obvodová řešení jsou proto konzultována a odborně posuzována s pracovníky ČD, zejména pak VÚŽ Praha. Zejména elektronické obvody zabezpečující "bezpečný dohled" výstupních parametrů, vyžadují zvláštní pozornost při návrhu, výrobě a výrobním zahořování.

Provozovatele upozorňujeme, že jakékoliv opravy těchto obvodů může provádět servis, mající patřičné oprávnění a kvalifikaci.

Dalším důležitým požadavkem je spolehlivost. Je samozřejmě nejlepší, když bude výrobek bezpečný ve smyslu železniční zabezpečovací techniky a zároveň spolehlivý. Bezpečné obvody jsou poměrně komplikované a musí splňovat bezpečný dohled výstupních parametrů (frekvence, napětí), potřebných pro bezpečnou funkci kolejových obvodů. Pokud dojde k poruše jakékoliv součástky, musí být zařízení bezpečně odpojeno. Nekvalifikovaným „ošálením" těchto obvodů lze učinit měnič sice spolehlivým, ale zároveň nebezpečným ve smyslu zabezpečovací techniky. Toto by měl mít na paměti, každý pracovník SSZT.

Provozní spolehlivost je u každého výrobku sledována. Evidence oprav a závad, dislokace, výrobní číslo apod. jsou prováděny na PC. S těmito daty se dá velice dobře statisticky pracovat. Měsíčně a celoročně jsou data vyhodnocována a výsledky jsou aplikovány do výroby. Například po roce 1989 jsme částečně podlehli euforii, že součástky tzv. západní produkce jsou „jenom" kvalitní, což se nám negativně promítlo na provozní nespolehlivosti např. EZ1, synchronizovaných v mezistaničních úsecích na Brněnsku. Nesmí se podcenit ani přeměřování parametrů pasivních součástek, stabilita odporů a kondenzátorů používaných v dohledových obvodech například KÚ, KUZ a 100% zahořování všech elektronických výrobků před jejich expedicí.

Největší nárůst poruch nastává každoročně v období bouřek v letních měsících. Měniče jsou proto doplňovány ochrannými prvky proti přepětí, které přichází buď z kolejiště, nebo ze strany sítě. Proto dochází již méně často k totální destrukci výkonových tranzistorů. Ochrana tvořená kombinací tranzilu a varistoru, případně malé tlumivky, ochrání měnič většinou za cenu destrukce tranzilu, jehož cena je relativně malá oproti tranzistorům.

Pokud má provozovatel ochranu zabezpečovacích zařízení ošetřenu "přepěťovými ochranami", zavedenými pro použití u ČD, nedochází u nich k poruchám. Efektivnější ochrana proti přepětí je dána jejich vícestupňovou aplikací. Výrobky, které potom opravujeme, vždy důsledně upravíme dle nejnovějších poznatků z hlediska spolehlivosti. Zajišťujeme záruční a pozáruční servis a současně i montáž měničů, které mají toto díky své složitosti zahrnuto přímo v ceně (například BZS 1 - R 96).

Signal Mont, s. r. o.
Kydlinovská 1300
Hradec Králové 2, 500 02