Signalmont Hradec Králové

Servis elektronických výrobků firmy Signal Mont, s.r.o.

Opravy

- Záruční opravy zajišťuje výrobce bez úhrady
- Pozáruční opravy zajišťuje výrobce za úhradu a to po předchozí tlf. domluvě na svém pracovišti výrobního servisu  nebo  přímo na místě nasazení.
- Záruční i pozáruční opravy provádí servisní pracoviště Signal Mont, s.r.o. Hradec Králové
- Tel. 495 404 248, mob.tel. 602 116 035, fax 495 404 216.
- Nutnou podmínkou pro uplatnění záruční opravy je „Osvědčení o jakosti a  kompletnosti výrobku“, které se dodává s každým výrobkem.
- Při zasílání zdroje do opravy je nutno uvést:

  • místo nasazení zdroje
  • při uplatnění záruční opravy přiložit „Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku “
  • dobu provozu vadného zdroje
  • stručný popis závady
Signal Mont, s. r. o.
Kydlinovská 1300
Hradec Králové 2, 500 02