Signalmont Hradec Králové

Mechanická závora pro místní obsluhu č.v.: 70831

Použití:

Mechanická závora pro místní obsluhu SMZ, určená pro režim „otevření zmocněnou osobou“, slouží pro zabezpečení křížení dráhy s účelovou pozemní komunikací, popř. ojediněle využívanou jinou pozemní komunikací (např. polní nebo lesní cesta) na úseku tratě s traťovou rychlostí do 100 km/h. V případě existence mimoúrovňového přechodu chodců a cyklistů v bezprostřední blízkosti přejezdu pak do 120 km/h. Břevno SMZ musí přehrazovat každý jízdní pruh, pro který je určeno, v celé jeho šířce.

SMZ se vyrábí ve variantách jako pravá (základní provedení, zvlášť se neuvádí) i levá:
č.v. 70831 9 001(9 011 – levá)  s kontrolním zámkem  - jako SMZ hlavní,  č.v. 70831 9 002 (9 012 – levá) s jednoduchým zámkem – jako SMZ závislá a č.v. 70831 9 003 (9 013 – levá)  s kontrolním zámkem, doplněná elektrickou kontrolou břevna  - jako SMZ hlavní s el. kontrolou. Tato kontrola se provádí jen u jedné SMZ přejezdu (příp. u všech SMZ jen na jedné straně přejezdu).

Signal Mont, s. r. o.
Kydlinovská 1300
Hradec Králové 2, 500 02