Signalmont Hradec Králové

Zdroj přestavníkový BZP 2 č.v.: 71970 9 003

Použití:

Zdroj  BZP 2  je zdroj střídavého třífázového napětí, napájený ze staniční baterie  24 V, určený  pro napájení 3-fázových asynchronních motorů  elektromotorických přestavníků. Výkonově je zdroj dimenzován tak, aby se motor rozběhl do spojky, nastavené na max. sílu  se zablokovaným přestavným ústrojím s rezervou asi 30%.