Signalmont Hradec Králové

Bezpečný zdroj kmitavých signálů BZKS20 č.v.: 72845

Použití

Bezpečný zdroj kmitavých signálů BZKS20 č.v.72845 je zásadní schematickou, konstrukční i technologickou inovací elektronického kodéru EK 1, a zároveň i inovací elektronického kmitače EKM č.v.71945 (umožňuje pomalé i rychlé kmitání, t.j. 0,9 a 1,8Hz s bezpečným dohledem přímé i zpětné sběrnice).  Bezpečný zdroj kmitavých signálů BZKS20 je tedy v první řadě určen pro bezpečnou generaci kmitavých signálů 0,9 Hz; 1,8 Hz; 3,6 Hz a signálu 5,4 Hz (není bezpečně dohlížen), použitého pro dodatečné kódování kolejových obvodů pro LVZ a pro kmitavé napájení SZZ. Po doplnění vhodnou kazetou bezpečného dohledu umožňuje kmitavé napájení návěstidel.