Signalmont Hradec Králové

Časová jednotka ČJ č.v.: 40460

Použití výrobku

Tato časová jednotka (40460 9 001 - jednoduchá, 40460 9 002 - dvojitá) slouží k zís­kání  časových závislostí  u PZS (měření  předzváněcí doby, měř.doby anulace a pod.) a RZZ (rušení závěru  jízdní cesty a pod.) v rozsahu 5sec. až 12min. Nahrazuje starší  typy tepelných nebo motorových ča­sových spínačů, přičemž dosahuje vyšší přesnosti, má vyšší spolehli­vost a menší spotřebu el.energie. Zapojením dvou (nebo i více) časo­vých jednotek k jednomu měření lze dosáhnout dalšího zvýšení spoleh­livosti. Na  výstup lze připojit zátěž  až do 0,5A, v  obvodech žel. zabezpečovacích zařízení  to zpravidla bývá  relé NMŠ 1-2000  (příp. NMŠ 2-4000).