Signalmont Hradec Králové

Dohledové relé jednofázového napětí DRJ č.v.: 71973

Použití

Dohledové relé jednofázového napětí DRJ slouží k bezpečné indikaci tolerančního pole napájecího napětí sítě, které je určena k napájení zabezpečovacích zařízení.

Na základě „Směrnic pro projektování napájecího souboru TEST“, vydané SUDOPem v r.1988 -příloha č.503 „Soubor pro napájení návěstidel“ je doporučeno jako relé síťového napájení (RSN) použít dohledové relé DRB (též výrobek Signal Mont č.v. 71972 9 001), které s použitím převodního transformátorku 220/16,5V lze použít pro kontrolu přítomnosti jednofázového napětí v nastavených mezích pro napájení návěstidel. Lze ho tedy obecně po transformování. vstupního napětí použít i pro další podobné aplikace.