Signalmont Hradec Králové

Vybavení dopravních kanceláří č.v.: 72191

Technické podmínky

Zadání AŽD Praha  - Plán zkoušek sestavy ZPC05  typu 80191 (v trezoru)  – pro výrobek 62185d: Zkušební protokol EMC 3679/08 z 30.9.2008 – ITC Uherské Hradiště, protokol o zkoušce mechanické odolnosti 6430-128/2008 ze 13.10.2008, vlivu vnějších činitelů prostředí 6440-647/2008 z 22.10.2008 a přilož.stř.napětím a měř.izolačního odporu 6450-94/2008 z 20.10.2008 – VOP-026 Šternberk, divize VTÚPV Vyškov.

Použití:

Nábytek pro vybavení dopravních kanceláří slouží pro modernizaci dopravních kanceláří při komplexních rekonstrukcích staničních zabezpečovacích zařízení. Je navržen v souladu s požadavky ergonomie (při respektování příslušných norem) s ohledem na účelnost uspořádání pro řízení dopravního provozu a aspekty příjemného pracovního prostředí.

Stoly jsou vyráběny ve dvojím provedení a to STANDARD s nákližkem z masivu a provedení EKONOM (index E) s hranou ABS.

Montáž na místě provádí dodavatelským způsobem přímo pracovníci výrobce.

Signal Mont, s. r. o.
Kydlinovská 1300
Hradec Králové 2, 500 02