Signalmont Hradec Králové

Návěstní měnič BZN3 24/230V – 1kVA č.v.: 71993

Použití:

Měnič je vyvinut a určen především pro napájení žárovek návěstidel z baterie 24V. Na jeho výstupu je  napětí 230V - 50Hz sinusového průběhu  s výkonem  1kVA.  Umožňuje jak trvalý provoz, tak i použití jako  záložní zdroj pro případy výpadků síťového napětí.

Dohled 71993 5 400  má zpracované  samostatné technické podmínky TP SM HK 3/02 pod názvem "Kontrolní obvod KON".

Ve zjednodušené variantě (bez kontrolního obvodu KON (dále jen dohled), relé a výstupního transformátoru) lze měnič použít i pro jiné účely,  než jako zdroj pro návěstní žárovky. I tato varianta bez výstupního transformátoru má galvanicky oddělený výstup od  bateriových obvodů.  Měnič má v tomto případě označení BZC 3 a není pro něho zpracována zvláštní dokumentace.

Pro různé možnosti použití jsou vytvořeny varianty:

Měnič návěstní BZN 3  -  24/230V – 1kVA  do skříně, č.v.71993 9 001
Měnič návěstní BZN 3  -  24/230V – 1kVA  na polici, č.v.71993 9 002
Měnič komerční BZC 3  -  24/230V – 1kVA  do skříně, č.v.71993 9 005
Měnič komerční BZC 3  -  24/230V – 1kVA  na polici, č.v.71993 9 006

Signal Mont, s. r. o.
Kydlinovská 1300
Hradec Králové 2, 500 02