Signalmont Hradec Králové

Elektronický zdroj EZ1 č.v.: 73304

 Použití:

Elektronický zdroj EZ1 je bezkontaktní střídač, určený zejména pro napájení železničních zabezpečovacích zařízení s výstupním napětím jednotlivých výstupů zdroje 220 V, s požadovaným kmitočtem a výkonem 300, 600 nebo 900 VA. Při použití více zdrojů lze výstupní napětí jednotlivých zdrojů vzájemně fázově synchronizovat.

Zdroj lze (podle požadované specifikace) napájet buď ze stejnosměrného zdroje o jmenovitém napětí 24 V,  resp. 28 V nebo ze sítě 220 V/50(75) Hz.

Svou koncepcí umožňuje zdroj EZ1 vytvořit řadu variant lišících se výkonem, počtem fází výstupního  napětí, výstupním kmitočtem i charakterem vstupního napětí. Toto řešení umožňuje pokrýt požadavky, které byly doposud zajišťovány zcela odlišnými typy zdrojů.

Zdroje EZ1  lze využít pro  napájení kolejových obvodů  s fázově citlivými přijímači se signálními kmitočty 75 Hz, resp.275 Hz. Výstupní napětí jednotlivých fází zdroje  je v tomto případě obdélníkového průběhu s efektivní hodnotou  základní harmonické 220 V. Fázový posuv mezi  jednotlivými výstupy  je volitelný  v rozsahu  0° ÷ 180° po kroku 15°.  Vstupní napájecí napětí zdroje  EZ1 je ve stejnosměrně napájené variantě v rozmezí 21 V ÷ 36 V, výstupní napětí je stabilizo­váno s přesností ±10 %.

Signal Mont, s. r. o.
Kydlinovská 1300
Hradec Králové 2, 500 02