Signalmont Hradec Králové

Přestavníkový měnič BZP3 č.v.:71992  

Použití:

Měnič BZP3   je plně elektronický zdroj, který přímo vytváří třífázové střídavé napětí pro pohon elektromotorů. Vstupní (bateriové) obvody jsou od výstupních galvanicky odděleny. Zdroj je možné dálkově spouštět a kontrolovat.

Měnič je určen především pro napájení třífázových motorů elektromotorických přestavníků z baterie 24 V a to pro současné napájení vždy jen jednoho  přestavníku.

Na jeho výstupu je  obdélníkové napětí 400 V s prodlevou v nule s výkonem  1 kVA.  Byl vyvinut především pro použití v 19‘ skříních.

 Jsou vytvořeny 2 varianty:

Přestavníkový  měnič BZP 3  do skříně         č.v. 71992 9 001   

Přestavníkový  měnič  BZP 3  na polici         č.v. 71992 9 002

Signal Mont, s. r. o.
Kydlinovská 1300
Hradec Králové 2, 500 02