Signalmont Hradec Králové

Elektronický zdroj BZS1-R96 č.v.: 71981

Použití výrobku:

Zdroj  BZS 1 - 275 (75)/R96  je elektronický střídač, určený zejména pro napájení dvoufázových kolejových obvodů.  V síti ČD s pracovním kmitočtem 275Hz  nebo 75Hz  s max. čtyřmi výstupy (koncové stupně výkonových jednotek jsou buzeny kmitočtovou ústřednou, která  do­voluje získat na výstupech dvě navzájem fázově posunutá napětí  po skocích  22,5°) při výstupním výkonu jedné fáze 1,75 kVA. V Metru Praha zdroj využívá speciální kmitočtovou ústřednu, generující dva kmitočty blízké 275 Hz. Je možné kombinovat jak fázový posuv volbou  propojky na kmitočtové ústředně, tak příslušnost jednotlivých výstu­pů místní nebo kolejové fázi), případně jako zdroj pro kódování.
Zdroj je použitelný všude tam, kde je k dispozici napájecí napětí  3x 400/ 230V - 50(75)Hz.
Jednou z praktických aplikací jsou zdroje, obsahující výstupy 275 Hz a současně i 75 Hz pro napájení kolejových ob­vodů staničních i traťových, kdy jednotlivé výstupy zdroje dostačují výkonově příp. 75 Hz jako zdroj signálu pro kódování.
Po dohodě s výrobcem je možno dodat vzhledem k variabil­nosti zdroje i další speciální kombinace – např. zdroj s upravenými výstupními transformátory s výstupním výkonem  2x 3,5 kVA pro možnost jednoduché instalace při jeho použití jako náhrady dosluhujících rotačních měničů. 
Zdroj může pracovat také v syn­chronizovaném režimu a to při použití závislé kmi­točtové ústředny s použitím synchroni­zační linky (4 vodiče).

Signal Mont, s. r. o.
Kydlinovská 1300
Hradec Králové 2, 500 02