Signalmont Hradec Králové

Dohledové relé napětí baterie DRB 19V, 22V č.v.:71972

Použití

Dohledové relé napětí baterie slouží k bezpečné indikaci tolerančního pole napětí baterie, která je určena k napájení zabezpečovacích zařízení.

Na základě "Směrnic pro projektování napájecího souboru TEST",vydané SUDOPem v r.1988 - příloha č.503 Soubor pro napájení návěstidel je DRB doporučeno jako relé síťového napájení (RSN) s použitím transformátorku TR2/2VA + odpor 825W jako kontrola přítomnosti jednofázového napětí pro napájení návěstidel. Lze ho tedy po transf. vstupního napětí použít obecně i pro další podobné aplikace, viz. Katalogový list 71973.

Signal Mont, s. r. o.
Kydlinovská 1300
Hradec Králové 2, 500 02