Signalmont Hradec Králové

Hlídač napětí baterie HNB 24V, 28V, 30V č.v.: 71972

Použití

Hlídač napětí baterie (dále jen HNB) slouží k bezpečnému hlídání napětí akumulátorové baterie s nevyvede-ným středem nebo napětí obou polovin baterie současně v případě vyvedeného středu (Ujmen. baterie může  být 24  nebo 28V),  určené  pro  napájení VSZ  u ČD.  Indikuje snížení napětí baterie PZS pod hodnotu 1,1V na článek.

Je ho možno použít všude tam, kde je zapotřebí kontrolovat dolní hladinu napětí obou polovin dělené  baterie zvlášť, avšak jen jedním zařízením  (dolní mez  je v  tom případě  2x 11V  - 71972 9 002,  nebo 2x 13,2V – 71972 9 003, horní mez je v obou případech omezena 2x 20V, případně na vyžádání je možno nastavit na jiné požadované napětí – var. 71972 9 004 – Ujm. Baterie 30V).

Signal Mont, s. r. o.
Kydlinovská 1300
Hradec Králové 2, 500 02