Signalmont Hradec Králové

Elektronické fázově citlivé relé EFCP č.v.: 75069

  Všeobecně  

Elektronický fázově citlivý přijímač EFCP č.v. 75069 může být použit v nově budovaných KO i jako náhrada elektromechanických relé typů DSŠ12 (DSR12) při rekonstrukcích KO, které se používají jako fázově citlivé přijímače v kolejových obvodech používaných u Českých drah.

Hlavní předností EFCP při nasazení v kolejovém obvodu je zvýšená odolnost KO proti rušení zpětným trakčním proudem. Odolnost KO s EFCP vůči ohrožujícímu proudu je z části předurčena vlastnostmi EFCP, z části je určena návrhem regulačních tabulek. U dvoupásových KO je možné zajistit odolnostmin. 1,3 A v pásmu 75 Hz a min. 0,65 A v pásmu 275 Hz. Tyto hodnoty jsou z pohledu interoperability považovány za dostatečné. Úprava stávajících kolejových obvodů s relé DSŠ12 představuje v podstatě přeladění reléových a napájecích jednotek (t.j. vnitřního výstroje KO), venkovní část výbavy se nemění.

Funkce EFCP při realizaci v těchto obvodech zajišťuje bezpečnou kontrolu kolejnicových i lanových propojení.

Použitím EFCP odpadá nutnost použití opakovačů, které jsou v současných zapojeních nutné při použití relé DSŠ12, přičemž jeho využitím pro kolejové obvody pracující na kmitočtu 275 Hz dochází k výrazné úspoře elektrické energie (snížení spotřeby cca o 2/3).

Životnost EFCP je shodná s životností ostatních dílů elektronických stavědel a relé NMŠ1 - 2000 v souladu se lhůtami, stanovenými předpisy ČD.

Cílem náhrady elektromechanického fázově citlivého relé přijímačem elektronickým je při dosažení lepších technických vlastností ekvivalentu snížit náklady na údržbu, závislost na importu a zlepšit technické vlastnosti kolejových obvodů.

Elektronický fázově citlivý přijímač (dále jen EFCP) převážně využívá prvky a obvodové principy, vedoucí k inherentní bezpečnosti jeho jednotlivých funkčních bloků. Výstupem EFCP  je neutrální elektromechanické relé. EFCP je napájen napětím místní fáze 230V AC. 

EFCP1  obsahuje kazetu elektroniky a výstupní relé NM1 – 2000 ve společném krytu, jehož kontakty jsou vyvedeny na konektor.

EFCP2  obsahuje samostatnou kazetu elektroniky jako výměnný díl. Výstupní relé může být použito interní, nasazené do patice (75069 5 250, 75069 5 251) nebo externí, např. opakovač původního relé DSŠ 12P, S.

Signal Mont, s. r. o.
Kydlinovská 1300
Hradec Králové 2, 500 02