Signalmont Hradec Králové

Dohledový obvod třífázového napětí DRT č.v.: 71974

Použití

Dohledový obvod třífázového napětí slouží  k indikaci výpadku jedné fáze,  dvou fází i  všech tří fází  třífázové napájecí sítě  3 x 380 V  o průmyslovém kmitočtu  50 Hz. Dohlédací  obvod třífázového napětí se  používá zejména v napájecích  stojanech staničních reléo­vých zabezpečovacích zařízení.

Signal Mont, s. r. o.
Kydlinovská 1300
Hradec Králové 2, 500 02