Signalmont Hradec Králové

Bezpečný zdroj kmitavých signálů BZKS20 č.v.: 72845

Použití

Bezpečný zdroj kmitavých signálů BZKS20 č.v.72845 je zásadní schematickou, konstrukční i technologickou inovací elektronického kodéru EK 1, a zároveň i inovací elektronického kmitače EKM č.v.71945 (umožňuje pomalé i rychlé kmitání, t.j. 0,9 a 1,8Hz s bezpečným dohledem přímé i zpětné sběrnice).  Bezpečný zdroj kmitavých signálů BZKS20 je tedy v první řadě určen pro bezpečnou generaci kmitavých signálů 0,9 Hz; 1,8 Hz; 3,6 Hz a signálu 5,4 Hz (není bezpečně dohlížen), použitého pro dodatečné kódování kolejových obvodů pro LVZ a pro kmitavé napájení SZZ. Po doplnění vhodnou kazetou bezpečného dohledu umožňuje kmitavé napájení návěstidel.

Zdroj kmitání pro přivolávací návěst BZKS-PN (72845 5 290)

Zdroj kmitání pro přivolávací návěst slouží pro generování kmitavého signálu přivolávací návěsti v zařízeních, kde je použití zdroje BZKS20 zbytečně nákladné a nebyly by využity všechny jeho technické možnosti.

Zdroj a spínač č.v. 72845 5 307 - obsahuje napájecí zdroj, generátor kmitočtu 0,9 Hz a spínač zátěže - návěstní žárovky.

Dohledový obvod č.v. 72845 5 530 slouží pro kontrolu správné činnosti spínače.

K propojení obou funkčních desek slouží propojovací panel č.v. 7284 5 768 s konektory a svorkovnicí. Pro připojení do soustavy zabezpečovacího zařízení jsou určeny svorky WAGO.

Signal Mont, s. r. o.
Kydlinovská 1300
Hradec Králové 2, 500 02